Home

Jeugddetentie 17-jarige voor aanranden 66-jarige vrouw

De rechtbank heeft dinsdag een 17-jarige jongen uit Lochem veroordeeld voor het aanranden van een 66-jarige vrouw. Dat gebeurde afgelopen 15 december 2018 in Lochem. De jongen krijgt 143 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. De rechtbank sprak de jongen vrij van poging tot verkrachting, omdat daar geen bewijs voor is.

Lees meer...

Militaire oefeningen rond Lochem

Van 6 tot en met 16 mei 2019 loopt u de kans om militairen van de Koninklijke Landmacht tegen het lijf te lopen. Zij oefenen op de openbare weg rond Lochem hun basis militaire vaardigheden.

Lees meer...

Minder restafval en meer recycling

Afgelopen jaar veranderde er veel op het gebied van afvalscheiding en –inzameling in de gemeente Lochem. De wijzigingen kwamen voort uit het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente. Uit de jaarcijfers 2018 van Circulus-Berkel blijken de maatregelen al effect te hebben: het restafval daalde in 2018 met maar liefst 15 procent.

Lees meer...

Lochem weer als vanouds op toeristische kaart

Lochem als perfecte recreatiebestemming in eigen land. Het college wil dat toeristen vaker naar de gemeente Lochem komen, hier meer geld uitgeven en dat de werkgelegenheid in de sector toeneemt. Tegelijkertijd is een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor de eigen inwoners belangrijk. De vraag is hoe we dat doel gaan bereiken. Daarom is samen met recreatieondernemers een visie opgesteld. Zij gaan samen met de gemeente met de uitvoering aan de slag.

Lees meer...

Lochem gaat Wsw-taken zelf uitvoeren

Vorige week hebben de bestuurders van Bronckhorst, Lochem en Voorst besloten de taken die Delta werkt! uitvoert, onder te brengen bij de eigen gemeente. De gemeenschappelijke regeling Delta behartigt op dit moment de belangen van circa Wsw-medewerkers en medewerkers met een begeleid-werken-dienstbetrekking bij een werkgever. Dit betekent dat de drie gemeenten de Wsw-taken (= taken Wet Sociale Werkvoorziening) met ingang van 1 januari 2020 zelf gaan uitvoeren en Delta ophoudt te bestaan.

Lees meer...

Bronckhorst, Lochem en Voorst gaan Wsw-taken zelf uitvoeren

De bestuurders van de drie gemeenten, die sinds 1 januari dit jaar samen het algemeen bestuur van Delta vormen, hebben besloten de taken die Delta werkt! uitvoert onder te brengen bij de eigen gemeente. Delta is de gemeenschappelijke regeling (GR) van Bronckhorst, Lochem en Voorst en behartigt op dit moment de belangen van circa 300 Wsw-medewerkers en medewerkers met een begeleid-werken-dienstbetrekking bij een werkgever. Dit betekent dat de drie gemeenten de Wsw-taken (= taken Wet Sociale Werkvoorziening) met ingang van 1 januari 2020 zelf gaan uitvoeren en Delta ophoudt te bestaan.

Lees meer...

9 Koninklijke onderscheidingen bij Lintjesregen

Op vrijdag 26 april ontvangen 9 inwoners van de gemeente Lochem een Koninklijke onderscheiding. Vanaf 10.30 uur reikt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve ze uit in de raadszaal van het gemeentehuis in Lochem. 8 inwoners worden benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ en voor één inwoner ligt een onderscheiding klaar als ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.

Lees meer...

Impuls voor poelenbeheer in ook Lochem werpt zijn vruchten af

Poelen zijn belangrijke landschapselementen. Ze zorgen voor variatie in het landschap, waardoor de biodiversiteit in een gebied verhoogd wordt. Goed en tijdig beheer is noodzakelijk, maar blijft vaak achterwege.  Lees hier meer >>

Lees meer...