De zonnebloemenlinten langs maisakkers in de gemeente Lochem, zijn drukbezocht door insecten, vlinders en vogels. Het gaat om soms bedreigde vogelsoorten, zoals de Geelgors. Dat blijkt uit de tellingen die dit jaar gedaan zijn.

De zonnebloemenlinten zijn mooi om te zien, maar het voornaamste doel is het vergroten van de biodiversiteit. De tellingen die dit jaar zijn gedaan, laten zien dat er inderdaad meer vogels en insecten te vinden zijn. Ecologisch adviesbureau Eelerwoude heeft in opdracht van Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt een onderzoeksrapport opgesteld. Gemiddeld kwamen er 30 soorten insecten en vogels voor op de zonnebloemranden met kruiden, tegenover 5 soorten op de mais. Op negen plekken in de gemeente Lochem zijn veertig telgebiedjes uitgezet. Tellers maakten drie telrondes in de periode begin juli tot eind augustus.

Verrast door veel soorten dagvlinders

Opvallend is dat verschillende soorten hommels, vogels, vlinders en zweefvliegen de weg naar de zonnebloemen weten te vinden. “Ik was blij verrast dat ik 11 verschillende soorten dagvlinders tegenkwam”, zegt ecoloog en onderzoeker Bert Haamberg. “Ik zag ook veel verschillende soorten kevers, biologische vijanden van bladluis en dus nuttig voor de boeren. Daarnaast waren er soms bedreigde vogelsoorten te zien, zoals de kneu, de geelgors en de ringmus. De kansen voor vogels en insecten worden groter, als de bloemenlinten in najaar en winter blijven staan.” Boeren die de linten laten staan in de winter, krijgen volgend jaar een hogere vergoeding per meter.

Zonnebloemlinten niet alleen goed voor biodiversiteit

Henk van Zeijts, wethouder milieu van de gemeente Lochem, is blij met de resultaten. “Dit project helpt om het aantal dier- en plantsoorten binnen de gemeente omhoog te brengen. En de zonnebloemlinten leveren meer op dan dat. Voor onze inwoners en mensen die onze gemeente bezoeken, zijn de linten een lust voor het oog. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijker. Met de zonnebloemlinten laten onze boeren zien, hoe zij op een waardevolle manier verschil kunnen maken.”
‘t Onderholt onderzoekt nog of de zonnebloemlinten onderdeel kunnen zijn van het keurmerk Planet Proof van de zuivelindustrie.

Help de boeren om zonnebloemlint te zaaien

Voor het komende jaar, vraagt ’t Onderholt mensen via www.zonnebloemlint.nl om meters zonnebloemlint te kopen. Bijdragen kan vanaf vijf meter, voor  € 1,10 per meter. Deelnemende boeren hebben aangegeven, volgend jaar weer mee te willen doen. Zij moeten echter afwachten, of burgers inderdaad genoeg meters zonnebloem met kruidenmengsel doneren. 

Eerste 100 meter

Wethouder Bert Groot Wesseldijk doneerde met collega Van Zeijts de eerste 100 meter. Groot Wesseldijk: “Het mooie is, dat dit project niet achter een bureau is bedacht, maar vanuit de boeren zelf komt. Je ziet dat het gedragen wordt en zich in korte tijd heeft kunnen ontwikkelen tot een project met landelijke uitstraling.”

Bekijk het volledige biodiversiteitsrapport Onderzoek Zonnebloemranden. Insectenmonitoring van zonnebloemranden in de gemeente Lochem.


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl