Tot 30 november kunt u via www.moventem.nl/lochem een enquête invullen over windmolens en zonneparken. In de vragenlijst staan vragen en stellingen over welk soort plekken geschikt is voor het opwekken van schone energie met zon en wind. Het is de bedoeling dat we steeds meer energie dichtbij huis opwekken.

De Cleantech Regio neemt de uitkomsten van de enquête mee in de volgende stappen van de Regionale Energie Strategie. Deze stappen leiden halverwege 2020 tot een eerste schets over hoeveel energie we in de regio samen kunnen opwekken. Ook laat deze schets zien, hoe we zonneparken, windmolens en elektriciteitsleidingen een plek willen geven in ons landschap. De regio kreeg van het Rijk opdracht om deze Regionale Energiestrategie te maken. Zo leveren wij onze bijdrage, om te zorgen dat Nederland in 2030 49 procent minder CO2 uitstoot.

Meer informatie

Op www.lochem.nl (zoekopdracht: RES) vindt u filmpjes, kaarten, links en meer uitleg over de Regionale Energiestrategie.

 


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl