Dit jaar stond de 11e Trouw Duurzame 100 in het teken van inwonersinitiatieven, 'groene initiatieven van onderop'. Een van de leden meldde LochemEnergie hiervoor aan, omdat ze vindt dat LochemEnergie laat zien dat het wel kan! In september werd LochemEnergie ook echt genomineerd en eindigde op de 97e plaats van de Trouw Duurzame 100. Iets om trots op te zijn, want gezien de honderden aanmeldingen van ‘groene’ initiatieven van onderop is dit geen geringe prestatie.

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, werden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de nummers 1,2 en 3 bekend gemaakt. Als 3e eindigde het Wormenhotel, een initiatief om in buurten samen met de bewoners compost te maken van hun afval. Op de 2e plaats stonden de initiatiefnemers van de Klimaatspijbelaars. Tot slot werd de Zwerfinator Dirk Groot de winnaar van de Trouw Duurzame 100. Dirk Groot verzamelt al enige jaren zwerfafval: lege blikjes en plastic flesjes. Elke vondst fotografeert hij en noteert hij in een app. Zijn gegevens belanden bij beleidsmakers en bedrijven. Naar zijn mening is het enige dat helpt tegen dit soort zwerfafval het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Gezien de laatste berichten uit de Tweede Kamer lijkt 'de politiek' dit nu ook in te zien en is ze voornemens bedrijven te verplichten statiegeld in te voeren.

Bundeling initiatieven inwoners

De vele initiatieven, die door inwoners worden bedacht voor het verduurzamen van hun omgeving, laat zien dat er 'tussen alle regelgeving door' veel mogelijk is. LochemEnergie bundelt initiatieven van inwoners. Inmiddels gesteund door al bijna 900 leden. Maar meer leden en meer initiatieven zijn altijd welkom.


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl