Meer dan dertig organisaties uit de gemeente Lochem denken mee over een lokaal sportakkoord. Het akkoord bestaat uit afspraken om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Vorige week was het eerste sportcafé in Zwem- en Sportcentrum De Beemd.

Samen verkenden de deelnemers waar in onze gemeente behoefte aan is op gebied van bewegen en sporten en hoe ze dit kunnen regelen. Dat deden ze aan de hand van het sportakkoordenspel. Op puzzelstukjes schreven de deelnemers hun tips en wensen. In januari 2020 moeten alle stukjes leiden tot duidelijke afspraken en acties in het sportakkoord, ondertekend door alle betrokkenen.

In tientallen Gelderse gemeenten wordt gewerkt aan het opstellen van zo’n akkoord. In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Dit lukt alleen als organisaties en verenigingen in gemeenten samenwerken. Lokale sportakkoorden helpen om uit te vinden waar behoefte aan is en om afspraken met elkaar vast te leggen. In Lochem helpt een sportformateur van de Gelderse Sport Federatie bij het maken ervan.

Spelenderwijs

Wethouder Bert Groot-Wesseldijk is blij met deze manier van werken: “Het is belangrijk dat iedereen zijn wensen en ideeën kan inbrengen. Het sportakkoordenspel dat we hier speelden, helpt om op een leuke manier het gesprek op gang te krijgen. Zo wordt het een akkoord van en voor iedereen.” Deelnemer Taco Houkema, directeur van twee scholen in de gemeente Lochem, verwacht mooie resultaten: “Er is energie, iedereen heeft er zin in. Samen een sportakkoord maken geeft richting en je krijgt de kans om je eigen ambities in te brengen.”

Bewegen is meer dan sporten

Wat opviel was de wens om meer verbindingen te leggen tussen de verschillende organisaties. Samenwerking is de sleutel tot het beter bereiken en betrekken van oud, jong, mensen met een beperking, vluchtelingen en nieuwe Nederlanders. Sporten is bewegen, maar bewegen is meer dan sporten, was een conclusie die op veel instemming kon rekenen.


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl