De tijdelijke invulling op het voormalige terrein van de St. Josephschool in Lochem is in gebruik genomen. Afgelopen zaterdag werd de vlag gehesen en konden aanwonenden en andere belangstellenden de nieuwe invulling bekijken. Spelen, relaxen en beleven, het kan er allemaal.

In het voorjaar is het oude gebouw van de St. Josephschool in Lochem gesloopt. Op de buurtbijeenkomst in mei legden omwonenden ideeën op tafel voor een toekomstige invulling van het buitenterrein aan de Prins Clauslaan. “Maar voordat deze definitieve invulling zover is zijn we 3 tot 5 jaar verder. Daarom is het fijn dat we mochten nadenken over een tijdelijke invulling. Anders lag dit terrein voor jaren braak. Nu heeft iedereen er plezier van,” aldus Christine Kok, die namens de werkgroep samen met Bert Braam en Henk Harmsen het woord voert. Samen met de andere leden van de werkgroep, gemeente Lochem, Circulus-Berkel en tal van vrijwilligers is het idee uitgewerkt en uiteindelijk tot stand gekomen. Dit slechts in een paar maanden tijd.

Aantrekkelijk voor iedereen

Bert Braam: “Vele zaterdagen, maar ook doordeweekse dagen, zijn we druk in de weer geweest. We hebben voetbaldoeltjes geplaatst, zitbanken en een grote rioolbuis voor kinderen om in te spelen.” De gemeente heeft hier een bescheiden budget voor beschikbaar gesteld. De werkgroep heeft zelf met nog zo’n vijftien andere sponsoren gezorgd voor de verdere aankleding. Zo zijn er plantjes gepoot, looppaden aangelegd en een evenwichtsparcours met enkele speelattributen. Dit alles met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. “Het is aantrekkelijk geworden voor iedereen. Of je nu 0 of 100 jaar oud bent”, lacht Bert Braam.

Maatschappelijk doel bereikt

Henk Harmsen beaamt dit: “Er spelen hier verschillende belangen en daar is door iedereen goed rekening mee gehouden. Ook door de gemeente. Zij hadden ook een maatschappelijk doel en daarin zijn we samen geslaagd, vind ik.” Harmsen geeft aan dat de saamhorigheid in de buurt beter is geworden door dit project. “Het is leuk om te zien dat we samen zoveel capaciteiten hebben. Samen hebben we er het beste uitgehaald. We hopen dat de toekomstige invulling ook iets wordt waar we achter kunnen staan. Iets dat past in deze buurt. Graag praten we hier verder over mee.”

Nieuwe vorm van samenwerking

Appie Baas, ideeënmakelaar van de gemeente Lochem, is nauw betrokken geweest bij het buurtinitiatief. Hij vormde de schakel tussen de buurt en de gemeente. “Deze tijdelijke invulling is echt prachtig geworden. Bewegen, ontmoeten en groen maken de buurt sterker. De totstandkoming van dit initiatief heeft een nieuwe vorm van samenwerking tussen de gemeente en inwoners laten zien. Daar mogen we samen trots op zijn.”


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl