De zorgpaden van Zorgsamen voor jeugdigen in de gemeente Lochem blijven beschikbaar. Het wordt onderdeel van het zorgaanbod van ’t Baken. Het college heeft dit besloten op basis van de positieve eindevaluatie van een drie jaar durende pilot. Mirande ten Buuren, jeugdarts bij ’t Baken (voorheen in dienst van het CJG) vertelt u meer over het ontstaan van de zorgpaden en wat er de afgelopen periode mee bereikt is.

De pilot startte vanuit het idee om kinderen snel, dichtbij huis, en met kennis van lokale professionals te helpen en zo zwaardere zorg te voorkomen.

Drie zorgpaden

De pilot ging over 3 zorgpaden:

  • Brede zorg dichtbij: voor kinderen van 0 tot 4 jaar met meerdere ontwikkelingsvragen zoals problemen met spraak, beweging en/of gedrag
  • Overgewicht en obesitas: voor jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar
  • Lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten: voor jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar met lichamelijke klachten, waarvoor geen of onvoldoende medische verklaring is.

Samenwerking

Ten Buuren geeft aan dat de zorgpaden toegespitst zijn op preventie, signaleren én daadwerkelijk iets doen aan het zorgprobleem. “Het mooie is dat tegenwoordig het hele scala aan hulpverlening met elkaar samenwerkt. Zo hebben we naast de contacten op school en met de ouders, goede hulp van zorgprofessionals. Zoals huisartsen, kinderfysiotherapeuten, kinderpsychologen, logopedisten, ergotherapeuten en jeugdartsen. En er is een goede samenwerking met ’t Baken en de gemeente Lochem. We houden de zorg zo dichtbij en eenvoudig mogelijk, maar verwijzen als dat nodig is.”

Ontstaan vanuit behoefte

“De zorgpaden zijn ontstaan vanuit een behoefte. Zo zijn er binnen onze gemeente kinderen die met overgewicht kampen. Hoe zorgen we er nu voor dat deze kinderen weer een gezonde levensstijl krijgen? Eén van de programma’s die we dan kunnen aanbieden is Cool2Bfit”, aldus Ten Buuren. “Kinderen komen dan in groepjes bij elkaar. Hier worden verhalen met elkaar uitgewisseld en werken we aan bewustwording. Tegelijkertijd is er een samenwerking met het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), de ouders, fysiotherapeut, diëtist en een orthopedagoog. Dit werkt ontzettend goed.”

Ziekteverzuim onder jongeren

Een ander voorbeeld dat Ten Buuren noemt is het ziekteverzuim onder jongeren. “Samen met de leerling, ouders en bijvoorbeeld de zorgcoördinator van het Staring College, bekijken we waardoor het verzuim ontstaat. Waar ligt het probleem? Is er iets thuis, zijn er lichamelijke klachten, heeft iemand geen vrienden? Hierin werken we ook weer samen met andere zorgprofessionals mocht dat nodig zijn. Door een goede samenwerking, snellere signalering en handeling kunnen we het probleem sneller verhelpen”, vertelt Ten Buuren. “Dat is echt de kracht van deze zorgpaden!”

Resultaten van de zorgpaden

In totaal werden 63 kinderen tussen de 0 en 18 jaar binnen de drie zorgpaden begeleid. Slechts 2 kinderen stroomden alsnog door naar zwaardere zorg. Vooral de aanpak van overgewicht en onverklaarbare klachten laten mooie resultaten zien. De conditie van kinderen, hun sportieve vaardigheden en sociale acceptatie verbeterden. Kinderen hadden minder last van hun klachten en gingen weer volledig naar school. Wethouder Henk van Zeijts: “Een krachtige samenleving is gebaat bij snelle en passende hulp, zodat kinderen zich goed ontwikkelen en ze goed mee komen op school, met sport en sociale activiteiten. Daarom blijft deze hulp beschikbaar via ’t Baken. Zo zijn we er op tijd bij en is de kans kleiner dat kinderen op latere leeftijd grotere problemen krijgen”.

Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl