Afgelopen jaar veranderde er veel op het gebied van afvalscheiding en –inzameling in de gemeente Lochem. De wijzigingen kwamen voort uit het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente. Uit de jaarcijfers 2018 van Circulus-Berkel blijken de maatregelen al effect te hebben: het restafval daalde in 2018 met maar liefst 15 procent.

De hoeveelheid ingeleverd restafval en grofvuil daalde van 115 kilo per persoon in 2017 naar 98 kilo per persoon in 2018. Tegelijk scheiden inwoners hun afval tegenwoordig nog beter dan ze al deden. Daardoor kan meer worden gerecycled. Werd er in 2017 nog 273 kilo groente-, fruit- en tuinafval (gft),  plastic, metaal/blik en drankpakken (pmd) en andere recyclebare stromen per persoon ingeleverd, in 2018 nam dat toe naar 286 kilo per persoon. Ook werden er 3.488 BEST-tassen ingeleverd voor boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel. Het scheidingspercentage nam hierdoor toe van 70 naar 75 procent. De nationale doelstelling is gesteld op 75 procent afvalscheiding in 2020. De gemeente Lochem  heeft dat resultaat dus al gehaald. Een resultaat om trots op te zijn!

Oud papier

Ruim 8600 huishoudens kregen in het voorjaar van 2018 een ‘blauwe’ papiercontainer. Vrijwilligers van verenigingen zamelen samen met Circulus-Berkel het oud papier sindsdien in. Het maakt het werk voor de vrijwilligers veiliger en minder belastend. De opbrengst van het oud papier blijft ten gunste van de inzamelende verenigingen en scholen komen.

Restafval wegbrengen en ‘Inzamelen op maat’

Sinds het voorjaar van 2018 wordt de grijze container in de gemeente Lochem niet meer eens per twee weken, maar eens per vier weken geleegd. Nieuw is verder de mogelijkheid voor alle inwoners om restafval weg te brengen naar ondergrondse containers. Bijna 3.000 huishoudens in het buitengebied stapten in het voorjaar van 2018 over op ‘Inzamelen op maat’. Circulus-Berkel leegt de groene en grijze container sindsdien alleen na aanmelding. Door deze manier van inzamelen kan de vuilniswagen een efficiëntere route rijden.

Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen

In april 2017 stelde de raad het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen (pdf, 1.912 KB)  vast. Doel van het plan was het verminderen van de hoeveelheid restafval, betere afvalscheiding, verminderen van zwerfafval en beheersbaarheid van kosten.


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl