Vorige week hebben de bestuurders van Bronckhorst, Lochem en Voorst besloten de taken die Delta werkt! uitvoert, onder te brengen bij de eigen gemeente. De gemeenschappelijke regeling Delta behartigt op dit moment de belangen van circa Wsw-medewerkers en medewerkers met een begeleid-werken-dienstbetrekking bij een werkgever. Dit betekent dat de drie gemeenten de Wsw-taken (= taken Wet Sociale Werkvoorziening) met ingang van 1 januari 2020 zelf gaan uitvoeren en Delta ophoudt te bestaan.

Toekomstscenario’s Lochem

Wethouder Eric-Jan de Haan: “het college van Lochem vindt het belangrijk om ook al verder te denken. We hebben als college niet alleen besloten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Delta. We willen ook al richting geven aan de toekomst. We hebben een aantal scenario’s uitgewerkt die richting geven aan de manier waarop we de uitvoering van de wsw-taken, welke verschillende mogelijkheden er zijn en op welke manier deze aansluiten bij de uitgangspunten en randvoorwaarden die we in Lochem belangrijk vinden. We leggen de gemeenteraad nog voor de zomer deze scenario’s voor.”

Blijven samenwerken

De voorkeur van het college gaat uit naar de situatie waarin alle Wsw-ers aan het werk blijven bij de bedrijven en organisaties waar zij nu ook al hun werkzaamheden verrichten. De Haan: “De organisatorische ondersteuning willen we inrichten binnen de gemeente Lochem, in samenhang met het sociaal domein. De administratieve taken daarvan willen we graag uitbesteden. Wat voor ons ook erg belangrijk is, is dat we nadrukkelijk de samenwerking blijven zoeken met de andere gemeenten om werkgevers effectief te ondersteunen in de gezamenlijke uitdagingen die er liggen op de arbeidsmarkt”.


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl