Vanuit het onderzoek Ervaren discriminatie in Nederland blijkt dat een kwart van de inwoners van Nederland jaarlijks ten minste één voorval als discriminerend ervaart. In Overijssel en Gelderland hebben vorig jaar 1200 mensen melding gemaakt van een incident. In de gemeente Lochem zijn er slechts 5 meldingen van discriminatie geweest bij het meldpunt en 0 meldingen bij de politie.

Daaruit is af te leiden dat lang niet iedereen hulp zoekt bij discriminatie. De reden kan zijn dat mensen het zelf oplossen of dat mensen niet weten dat er hulp voorhanden is. Bij de politie kunnen mensen aangifte doen. Dat kan bijvoorbeeld als u beledigende uitspraken op straat hoort over een groep mensen, of als je zelf slachtoffer bent van uitsluiting of discriminatie. U kunt discriminatie ook melden bij Art.1 Noord Oost Gelderland.

Melding doen via meldpunt

Voelt u zich gediscrimineerd of ziet u dat iemand wordt gediscrimineerd, dan kunt u bellen met (0900) 235 43 54. U kunt ook een melding doen via www.art1-nog.nl. Bij het meldpunt werken deskundigen op het gebied van discriminatie. Afhankelijk van de aard van de melding bespreken zij met u wat er met uw melding gebeurt en of, en zo ja, welke acties kunnen worden ondernomen.


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl