Al heel lang zijn er roekenkolonies in en rond Lochem. Met name de kolonie rondom de Westerwal is zo gegroeid, dat de vogels overlast veroorzaken. Daar zijn nu 175 nesten. De roeken poepen en maken lawaai. Buurtbewoners hebben daar last van, ze blijven liever binnen en slapen slecht. Ze zijn de roeken liever kwijt dan rijk. Dat begrijpen we. Maar de vogels zijn beschermd en we kunnen als gemeente de overlast maar beperkt bestrijden. Wat hebben we in Lochem al gedaan, wat gebeurt er op dit moment en wat kunnen we nog doen?

We hebben Firefly bakens opgehangen

Rond het stationsgebied zijn deze winter bomen gekapt. Vanwege de aanleg van de rondweg om Lochem. Omdat de roeken uit die bomen een nieuwe verblijfplaats moesten zoeken, hebben we bij de provincie aangedrongen op maatregelen. Zo hoopten we te voorkomen dat de roeken een groot gebied in de binnenstad zouden gaan bevolken. Op verschillende plaatsen in Lochem zijn Firefly bakens opgehangen. Die weerkaatsen dag en nacht licht. Roeken schrikken daarvan.

Bomen aan de Westerwal gesnoeid

De bomen buiten de kerngroep van de kolonie aan de Westerwal zijn gesnoeid zodat dat het bouwen van nesten moeilijker zou worden.

Nieuwe nesten halen we meteen weg

Op nieuwe plekken (achter de synagoge en bij de moskee en de Koedijk) zijn de nesten weggehaald, behalve als er eieren of kuikens zijn. Dan mogen we de nesten niet weghalen. Nesten verwijderen helpt beperkt: als roeken een plek prettig vinden voor een nest, komen ze terug, bouwen binnen een dag een nieuw nest en leggen er eieren in. Natuurlijk blijven we nieuwe nesten weghalen. Nesten waar al eieren of kuikens in liggen, halen we in het najaar weg. Zo komen er geen nieuwe, jaarrond beschermde nestlocaties.

We vragen een gebiedsontheffing aan

De gemeente gaat een gebiedsontheffing bij de Provincie aanvragen, om meer maatregelen te kunnen nemen in de binnenstad. Dit is mede ingegeven door de slechte staat van de essen in het kerngebied van de roeken. Zonder ontheffing mogen deze bomen met nesten niet gekapt worden. Als de gemeente een gebiedsontheffing heeft, mag dat onder strikte voorwaarden wel. Als er minder bomen in het gebied zijn, verwachten we dat het aantal nesten zal afnemen. Om te voorkomen dat roeken op andere plaatsen in de binnenstad kolonies beginnen, zijn ook andere maatregelen nodig. Denk aan snoeien van bomen en plaatsen van Firefly bakens.

Aan bestaande kolonies mogen we niets doen

De groep bomen op de Westerwal/Westerbleek is al jarenlang een vaste kolonielocatie die uit zo’n 60 a 70 nesten bestaat. In zo’n vaste kolonie mogen gemeente en buurt geen maatregelen nemen. Deze roeken mogen we niet verjagen met bijvoorbeeld geluid of Firefly bakens.

Kunt u zelf iets doen?

Doet u dat niet. Roeken wegjagen of doden is strafbaar.

De Roek

De roek is een van de vier zwarte kraaiachtigen die in Nederland voorkomt. Naast de zwarte kraai, kauw en raaf. Hij heeft het formaat van een zwarte kraai, maar zijn snavel is puntiger. Roeken broeden in kolonies in grote loofbomen. Een kolonie kan uit honderden nesten bestaan. Hun voedsel zoeken ze doorgaans op akkers en weilanden. Het zijn slimme vogels. Ze laten zich niet zomaar wegjagen als ze zelf een fijne plek hebben gevonden voor hun kolonie. Ze laten zich dus ook niet zomaar naar een nieuwe plek sturen. Liefst sluiten ze aan bij een andere groep.

 


Klik hier voor het volledige artikel Gemeentelochem.nl